SÅ HÅLLER DU DIN
INGLASADE BALKONG FRÄSCH

En inglasad balkong är användbar stora delar av året. Men för att man ska få så stor glädje som möjligt av den finns det några praktiska tips man bör tänka på. Hur man får effektivt bort kondens, till exempel.

”Inglasningen är inte en utökning av vardagsrummet, utan ska mer ses som ett kraftigt vind- och väderskydd. Och vid regn och kraftigt blåst kan regnvattnet tränga in på balkongen genom mindre otätheter i skarvar och fogar”, säger John Tuneld, som är försäljningschef på det svenska inglasningsföretaget Sunparadise.

Normalt med fukt

Även vid maximal tätning i anslutningarna kan alltså fukt i vissa fall tränga igenom både betong och klinker. Detta är normalt och balkongen bör därför alltid möbleras med det i minnet. En annan vanlig företeelse är kondens. Men även här finns effektiva hjälpmedel.

”Vid snabbt väderomslag eller om balkongdörren stått öppen och den varma innerluften träffar det kalla ytterglaset kan kondens uppstå. Vill man då snabbt få bort kondensen är det bara att öppna en eller flera luckor”, understryker John Tuneld.

Skaffa en värmefläkt

Problem med kondens avtar dock med tiden, när golv, tak och väggar torkar upp. Därför är tålamod alltid en viktig faktor. Men man kan också skynda på processen med en värmefläkt.

”Ett riktigt bra tips är att skaffa en termostatstyrd värmefläkt, som effektivt tar bort kondens och dessutom ger en behaglig miljö. Ventilation i kombination med luftcirkulation är den bästa medicinen mot kondens”, förklarar John Tuneld.


Tvätta regelbundet

Viktigt är också att putsa fönsterglasen regelbundet. Använd gärna en fönsterskrapa med förlängningsskaft. Man bör däremot inte försöka lyfta ner luckorna, även om inglasningssystemet medger det. Aluminiumprofilerna tvättas på samma sätt som glaset med en mjuk trasa, tre till fyra gånger per år.

”Kom också ihåg att hålla rent i spårprofilerna som luckorna rör sig i. Spårprofiler, lås och andra beslag ska smörjas regelbundet med silikonspray”, avslutar John Tuneld.