SPECIALISTER PÅ
INGLASNINGAR OCH FASADER

Sunparadise utvecklar och tillverkar branschledande balkonginglasningar och uterum för villor och flerfamiljshus.

Vi är också en ledande leverantör av glas- och aluminiumfasader samt balkonglösningar för kommersiella fastigheter. Våra kunder består främst av återförsäljare, byggbolag, glasmästerier, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Tillverkningsenheterna finns i Polen och Turkiet.

Windoor startas 1985

Bolaget startade sin verksamhet i Sverige som Windoor 1985 med tillverkning av skyddande aluminiumbeklädnad för att förlänga livslängden på träfönster, en verksamhet som kort därefter följdes av balkonginglasning.

2002 förvärvades det danska balkonginglasningsföretaget Vitral av Windoor och med verksamhet även i Storbritannien, Tyskland och Norge etableras koncernbolaget Wingroup för att hantera den internationella verksamheten.

Nordstjernan går in som ägare

2007 gjorde Wingroup ett nytt stort förvärv när det schweiziska inglasningsföretaget Sunparadise med egen tillverkningsenhet i Turkiet blir en del av verksamheten.

Två år senare går svenska investmentbolaget Nordstjernan in som ägare av Wingroup, vilket gör att Windoor och Sunparadise nu bland annat får NCC, Diös, Bonava och Dacke Industri som systerbolag.

Windoor blir Sunparadise

Tillverkningsenheten Pemalux i Polen förvärvas 2017 och två år senare fattas beslutet att Windoor och Sunparadise på alla marknader ska agera under det gemensamma namnet Sunparadise.

Koncernen är verksam i ett 15-tal länder i Europa. Det internationella huvudkontoret finns i Schaan i Lichtenstein och det svenska i Malmö.

VÅRT ARBETE FÖR
EN HÅLLBAR FRAMTID

Begreppet hållbarhet innebär för oss att leverera på dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers miljö och resurser. Utifrån detta ska vi efter bästa förmåga bidra till de 17 hållbarhetsmål som FN har lagt fast.

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på tre områden: begränsa vår verksamhets miljöpåverkan, fortsatt vara en attraktiv arbetsplats och rent allmänt agera som ett ansvarsfullt företag. För att lyckas med detta har vi satt upp ett antal mätbara mål inom dessa tre områden.

MILJÖ

Vi integrerar klimatförbättrande åtgärder i våra processer, strategier och kultur. Vi hushållar med naturresurser och minimerar spill. Vi optimerar våra transporter, reser miljöeffektivt och producerar egen el i våra produktioner via solceller.

Vi fortsätter att skapa innovativa processer och produkter som minskar onödig förbrukning av naturresurser. Vi ställer krav på våra leverantörer att använda miljösmarta alternativ och bidrar aktivt till att minimera vårt koldioxidavtryck.

När det gäller Koldioxidutsläpp i ton per producerad kvadratmeter var vårt resultat 1,55 under 2021 – målet för 2025 är att vi ska reducera vårt koldioxidutsläpp med 50 % till 7,75.

ARBETSPLATS

Våra medarbetare är nyckeln till att utveckla organisationen. Vi ska fortsätta att arbeta för säkra arbetsmiljöer, minska antalet olyckor, få en jämn könsfördelning i företagets samtliga funktioner, öka jämlikhetsarbetet för kvinnliga medarbetare och rent allmänt vara lyhörda för att alla anställda får möjlighet att utveckla sina förmågor på ett sätt som motsvarar deras potential.

Vi fokuserar på vår arbetsmiljö och arbetar aktivt med att förebygga antalet arbetsplatsolyckor genom måttet ”Förlorad tid på grund av arbetsolyckor” (LTIF). Vårt resultat under 2021 var 15,7 – målet för 2022 är att sänka detta till 10.

Varje år mäter företaget hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta genom metoden ”Employee Net Promoter Score” (eNPS). Vårt resultat under 2021 var 40 – målet för 2022 är öka detta ytterligare till 45.

FÖRETAGSKULTUR

Vi förstärker vårt arbete för att på alla plan vara och uppfattas som en ansvarsfull partner i arbetet för ett samhälle med hållbar framtid och tillväxt.
Vi ska agera för att öka vår kundnöjdhet, uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och bygga relevanta partnerskap som hjälper oss att uppnå dessa mål.