Nybyggt hus för Bauhaus

Bauhaus nya byggvaruhus vid Norremark handelsplats i Växjö är en mäktig byggnad på 13 000 m2, som stod färdig våren 2022. Den höga fasaden skapar ett mäktigt intryck, men måste motstå höga vindlaster vilket påverkar dess konfiguration. Att anpassa den 600 m2 stora glas- och aluminiumfasaden till bakomliggande bärverk, samtidigt som de automatiska skjutdörrarna passades in i fasaden, var därför den största utmaningen i detta projekt.

Reynaers CW 50 | Sapa 2086

» Största fasaden är 54 meter lång och 7 meter hög

» Fasaden är tvåfärgad med olika kulör på ut- och insida

» Dolt dränage av glasfals

» Skräddarsydda anslutningar till stålstomme

Se mer inspiration